Ster

Sterowanie znaczy wiele: kierowanie, zarządzanie, pilotowanie, samoregulowanie, opiekowanie, uczenie, zapoznawanie…

Z matematyczną precyzją wykorzystujemy teorię sterowania zajmując się analizą i modelowaniem procesów różnej natury: fizycznej i społecznej, właśnie takich procesów jakie zachodzą w Państwa projektach i przedsięwzięciach.

Ponad 20 lat naszego doświadczenia w zarządzania projektami  pozwoliło na sterowanie projektami Klientów prywatnych i publicznych, na wypracowanie autorskiej i skutecznej metody opracowywania i wdrażania projektów, na przygotowanie setek modeli i analiz.

Pomagamy w zarządzaniu krótko i długoterminowymi projektami inwestycyjnymi i miękkimi, partnerskimi i indywidualnymi, krajowymi, oraz międzynarodowymi na pięciu kontynentach.  


Planujemy, wizualizujemy i kontrolujemy ciągi powiązanych ze sobą działań, kierujemy zespołami, gospodarujemy materiałami, środkami finansowymi, ograniczamy ryzyka, a wszystko to by osiągnąć wyznaczone cele w wyznaczonym terminie.

Korzystamy ze sprawdzonych i nowatorskich teorii, metodologii, metod i technik zarządzania projektami takich jak np.: PMI, PRINCE2, APM, RUP, CPM i PERT, harmonogramy Gantta, listy kontrolne, grafy czy organigramy. Opracowaliśmy także własną metodykę zarządzania projektami.

 

Zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty: