Szkolenia

Podnosimy kompetencje najważniejszego zasobu każdej firmy i instytucji – pracowników. Pracujemy nad wiedzą, umiejętnościami, a nawet postawą. Przeprowadzamy szkolenia zamknięte i otwarte, treningi, coaching.

Nasi eksperci oraz eksperci zewnętrzni uczą i trenują na całym świecie sektor publiczny oraz biznes. W Polsce, dzielimy się swoją wiedzą i umiejętnościami z ministerstwami, urzędami miast i gmin, z korporacjami międzynarodowymi, które rozpoczęły swój rozwój w kraju, z dużymi firmami i z MMŚP.

Wyzwania

Największym wyzwaniem jest uświadomienie potrzeby ustawicznego kształcenia się. Wszystko co dzieje się później, sprowadza się do poddania się procesowi edukacji. Bywa, że pracujemy w krajach, w których nie ma dostępu do Internetu, bywa, że pracujemy dla najbardziej wymagających Klientów z grupy G7.

Jak pracujemy

  • Na początku definiujemy odbiorcę, analizujemy potrzeby, tworzymy programy, dobieramy odpowiednie narzędzia, trenerów.
  • Przeprowadzamy szkolenie, trening, badamy postępy uczestników, jeśli potrzeba, oferujemy usługę coachingu lub doradztwa po szkoleniu.
  • Specjalizujemy się w międzynarodowych zamówieniach publicznych, optymalizacji finansów firmy, szkoleniach menadżerskich.

Doświadczenie

Przeprowadziliśmy tysiące godzin szkoleń, treningów i coachingu. Opracowaliśmy i wydaliśmy własne publikacje, raporty, materiały szkoleniowe.

Przykładowe Projekty

  • Szkolenia i coaching oraz doradztwo dla członków konsorcjów inteligentnych specjalizacji
  • Szkolenia i coaching oraz doradztwo dla członków klastrów: usług targowych i okołotargowych oraz drzewnego
  • Moderacja pierwszego Regionalnego Forum Rozwoju w Limie (Peru).