Kontrakty ramowe

Świadczymy doradztwo i pomoc techniczną dla administracji publicznej krajów rozwijających się w ramach projektów finansowanych przez Komisję Europejską i jej poszczególne dyrekcje generalne, ale również inne organizacje międzynarodowe, takie jak: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF), Europejski Bank Inwestycyjny (EIB).

Nasza działalność obejmuje swym zasięgiem kraje całego świata, a w szczególności Bałkany, Kraje ACP (Afryka – Karaiby – Pacyfik), Amerykę Południową oraz Azję.

Działamy w różnych dziedzinach tematycznych, a główne z nich to:

  • Rozwój obszarów wiejskich i bezpieczeństwo żywności
  • Transport i infrastruktura
  • Sprawowanie rządów i sprawy wewnętrzne
  • Edukacja
  • Handel, standardy i sektor prywatny
  • Makroekonomia, statystyka i finanse publiczne

W ramach naszych projektów udzielamy wsparcia technicznego, przygotowujemy studia wykonalności, przeprowadzamy ewaluacje projektów i programów, dokonujemy formułowania i identyfikacji nowych projektów, przygotowujemy zakresy zadań i obowiązków oraz specyfikacje przetargowe, itp.

Jak pracujemy

  • Nasz zespół składa się z młodych, energicznych wykwalifikowanych menadżerów z doświadczeniem, wykorzystujących swoje umiejętności zarządcze, interpersonalne, lingwistyczne w celu efektywnego sterowania wdrażanymi projektami.
  • W naszych projektach zatrudniamy najlepszych polskich i międzynarodowych ekspertów. Naszym konsultantom zapewniamy optymalne wsparcie logistyczne, techniczne i finansowe, a także monitorujemy ich pracę, aby zapewnić wysoką jakość rezultatów.

Doświadczenie

Zrealizowaliśmy ponad 800 projektów doradztwa, badań i ewaluacji, głównie w krajach rozwijających się na 5 kontynentach.

Staliśmy na czele wielu międzynarodowych konsorcjum, byliśmy partnerem znanych globalnych firm doradczych, pracowaliśmy również samodzielnie.

Przykładowe projekty:

  • Byliśmy liderem czteroletniego, wielosektorowego kontraktu dla Komisji Europejskiej, który zaowocował ponad 140 różnorodnymi projektami w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Azji, Pacyfiku i Karaibów, Ameryki Łacińskiej, Afryki oraz na Bałkanach. Zakres rzeczowy kontraktu obejmował m.in. wsparcie techniczne, ewaluacje projektów, programów oraz dokumentów przetargowych, ocenę zaproszeń do składania wniosków o uzyskanie grantów/dotacji.
  • Zadania te realizowaliśmy w takich obszarach tematycznych jak np.: edukacja, zatrudnienie, walka z ubóstwem, zdrowie, społeczeństwo obywatelskie, prawa człowieka, samorządność, reformy państwowe, bezpieczeństwo, migracja, handel, rozwój sektora prywatnego, bezpieczeństwo żywnościowe, rozwój obszarów wiejskich, środowisko, klimat, bogactwa naturalne, energia, strategie rozwoju, finanse, systemy IT, infrastruktura

Więcej przykładowych projektów tutaj

Zapraszamy do kontaktu
Zapraszamy
do kontaktu

Marek Podgórski tel. +48 41 345 32 71
e-mail: m.podgorski@eprd.pl