B+R

Kompleksowo wspieramy biznes i sektor nauki w generowaniu wzrostu gospodarczego poprzez rozwijanie i uwalnianie zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych.

Opieramy się na własnych zasobach ekspertów ds. rozwoju biznesu oraz naukowcach – praktykach, mających sukcesy w komercjalizacji badań naukowych. Stale współpracujemy z NCBiR, PAN, PARP oraz z otwartymi polskimi i zagranicznymi uczelniami technicznymi i medycznymi.

Wyzwania

Największym wyzwaniem jest zarówno etap planowania projektów badawczo- jak i zarządzanie pozwalające na właściwy podział ról pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne sektory i różne kultury pracy.

Doświadczenie

Przygotowaliśmy agendy badawcze i badawczo-rozwojowe, audyty gotowości, dokumentację aplikacyjną o środki z UE, raporty z realizacji projektów.

Jak pracujemy

  • Na początku definiujemy cele, a następnie przeprowadzamy audyt gotowości według opracowanej przez nas metodologii.
  • Kolejnym krokiem jest dobranie zewnętrznych źródeł dofinansowania projektu, które często determinują dalszą metodykę prac i konieczne dokumenty.
  • Tworzymy agendy badawcze, badawczo-rozwojowe i jeśli jest taka potrzeba, opracowujemy dokumentację aplikacyjną.
  • Oferujemy usługę  zarządzania projektem, co pozwali skupić się Klientom na merytoryce przedsięwzięcia.
  • Rozliczamy i zamykamy projekty. Czasami także pomagamy w przeniesieniu praw własności, w pozyskaniu patentów, rozwiązujemy zawiłości prawne, organizacyjne, finansowe.

Przykładowe Projekty

  • Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w międzynarodowej korporacji z sektora budowlanego
  • Budowa i wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz realizacja i dofinansowanie projektów B+R dla jednego z największych europejskich producentów mebli
  • Opracowanie modelu finansowego i analizy dla projektu utworzenia centrum badawczo – rozwojowego polskiej firmy hodującej nasiona do upraw w gospodarstwach ekologicznych
Zapraszamy do kontaktu
Zapraszamy
do kontaktu

Damian Kuznowicz tel. +48 600 435 424
e-mail: d.kuznowicz@eprd.pl