Współpraca rozwojowa

Z kim pracujemy

Realizujemy projekty rozwojowe na zlecenie organizacji międzynarodowych: Unii Europejskiej, Banku Światowego, Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiej Fundacji Kształcenia.

Pracujemy dla krajowych instytucji zajmujących się współpracą rozwojową: Belgijskiej Agencji Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Finlandii.

Dzielimy się naszą wiedzą i know-how na temat planowania i wdrażania reform gospodarczo-ustrojowych z przedstawicielami rządów, ministerstw, agencji państwowych, samorządów, uczelni wyższych, ośrodków badawczych, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.

Co przygotowaliśmy

Dokumenty strategiczne, krótko-, średnio- i długoterminowe plany działania, projekty aktów prawnych, szczegółowe analizy i mechanizmy pozwalające na ocenę skuteczności polityk publicznych, przegląd prawodawstwa i rozwiązań instytucjonalnych w określonych dziedzinach funkcjonowania państwa, strategie komunikacyjne, programy i materiały szkoleniowe, studia wykonalności, systemy zarządzania danymi, oceny ram i źródeł finansowania.

Wyzwania

Istnieje wspólny mianownik, który spaja każde nasze działanie – to brak powtarzalności. Każdy kraj i każdy projekt ma swoją specyfikę, dlatego szablonowe podejście nie zda egzaminu. Wyzwaniem, z którym (skutecznie!) mierzymy się przy wszystkich projektach jest konieczność ‘świeżego spojrzenia’ i myślenia poza utartymi schematami.

Jak pracujemy

  • Podchodzimy do każdego projektu indywidualnie.
  • Współpracujemy z najlepszymi specjalistami w swoich dziedzinach.
  • Wsłuchujemy się w oczekiwania i dostosowujemy się do aktualnych potrzeb.
  • Wywiązujemy się ze swoich zobowiązań na czas.
  • Monitorujemy i stale usprawniamy metody realizacji naszych działań.
  • Pozyskujemy do współpracy ośrodki naukowe i badawcze.

Przykładowe projekty

  • Zespół wsparcia edukacji i podnoszenia świadomości na temat rozwoju (DEAR)
  • Wsparcie dla dostawców usług socjalnych oraz poprawa wydajności ich monitorowania w Bośni i Hercegowinie (SOCEM)
  • Wsparcie delegatur UE w uaktualnianiu, wdrażaniu i monitorowaniu ich krajowych planów działania na rzecz zaangażowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego (Roadmaps)
Zapraszamy do kontaktu
Zapraszamy
do kontaktu

Agnieszka Bądel tel. 41 345 32 71
e-mail: a.badel@eprd.pl