Fundusze

Każde rozpoczęcie lub kontynuacja działalności podmiotów gospodarczych i podmiotów użyteczności publicznej wymaga zaangażowania kapitału.

Kapitał może być różny: ekonomiczny, kulturowy, ludzki, społeczny – jego utrzymanie i pomnażanie wymaga  dużego zaangażowania, także finansowego.

Nasza firma, od 1995 roku, oferuje usługi pozyskiwania zewnętrznych funduszy na działalność, rozwój i inwestycje firm, samorządów, instytucji kultury, sztuki, nauki, organizacji pozarządowych i kościołów.

Przygotowujemy analizy finansowe i ekonomiczne oraz prognozy finansowe dla sektora publicznego i prywatnego. Analizy i prognozy pozwalają ocenić stan finansów firmy lub instytucji oraz zasadność planowanych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych.

Coraz częściej również doradzamy samorządom i firmom w kraju i zagranicą jak obniżyć koszty przedsięwzięcia zwiększając efektywność zarazem m.in. dzięki wykorzystaniu formuły PPP.

 

Zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty: