Zapraszamy do współpracy zwłaszcza ekspertów z doświadczeniem w międzynarodowym doradztwie dla krajów w procesie transformacji, ale także wysokiej klasy ekspertów krajowych, którzy chcieliby świadczyć usługi doradcze, tak w Polsce, jak i na pięciu kontynentach, na których pracujemy.

Różnorodność tematyczna działań podejmowanych przez EPRD wymaga angażowania ekspertów specjalizujących się m.in. w zagadnieniach biznesowych, marketingowych, prawnych, finansowych, technologicznych.

Współpracujemy z ekspertami wywodzącymi się zarówno ze środowiska naukowego, jak i sektora gospodarczego, chętnie angażujemy również praktyków z sektora administracji publicznej i instytucji pozarządowych.

Projekty doradcze, które realizujemy wymagają stworzenia zespołów złożonych z ekspertów wywodzących się z różnych sektorów i branż. Eksperci, poza wiedzą i umiejętnościami związanymi ze swoją dziedziną, powinni posiadać również kompetencje miękkie: otwarcie na innych, zdolności adaptacyjne, zdolności organizacyjne, umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.