Konsulat Honorowy Finlandii

Tadeusz Pęczek, Współwłaściciel EPRD i Prezes Fundacji PRO CIVIS, od 13 listopada 2014 roku pełni zaszczytną funkcję Konsula Honorowego Finlandii.

Placówka Konsulatu Honorowego mieści się w siedzibie firmy. Oficjalnego jej otwarcia dokonali: Hanna Lehtinen, Ambasador Finlandii wraz z Tadeuszem Sayorem, Zastępcą Prezydenta Miasta Kielce i Tadeuszem Pęczkiem, Konsulem Honorowym, przecinając symbolicznie biało-niebieską wstęgę.

Przyznanie tytułu Konsula Honorowego Finlandii jest ukoronowaniem dotychczasowej, trwającej ponad dziesięć lat współpracy z Regionem Centralnej Finlandii.

Wymiernym owocem tej kooperacji jest, między innymi, umowa o stałej współpracy partnerskiej Województwa Świętokrzyskiego z Regionem Centralnej Finlandii, którego stolicą jest Jyväskylä.

Do podstawowych zadań Konsula Honorowego Republiki Finlandii należy

  • ochrona interesów Republiki Finlandii
  • udzielanie ochrony i pomocy prawnej obywatelom fińskim i osobom prawnym przebywającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
  • udzielanie pomocy i aktywne wspieranie obywateli Republiki Finlandii przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w kontaktach z instytucjami i osobami prawnymi znajdującymi się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  • nawiązywanie i promocja kontaktów gospodarczych, politycznych i naukowych pomiędzy Republiką Finlandii, a Rzeczpospolitą Polską
  • podejmowanie działań zmierzających do promowania i szerzenia znajomości kultury fińskiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  • wykonywanie innych obowiązków i zadań wynikających z pełnionej funkcji, zleconych przez Ambasadę Republiki Finlandii w Polsce lub przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Finlandii.