Wynik

Zakończenie jednego projektu często stanowi początek drugiego.

Warto zatem zadbać o to by nie była to tylko formalna procedura lecz cenne doświadczenie, z którego firma, instytucja czerpać będzie wiele lat.

 

 

Przeprowadzony audyt projektu pozwoli rzetelnie ocenić Wynik – jakość zrealizowanych działań, ich kapitałochłonność, co z kolei stanowić będzie punkt wyjścia do planowania działań typu follow-up.

 

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o sposoby podniesienia jakości, efektywności i skuteczności przyszłych inicjatyw przyniesie odpowiednio przeprowadzona ewaluacja.

 

Zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty: