Audyty projektów unijnych

Audytujemy projekty unijne od początku powstania obowiązku przeprowadzenia audytów zewnętrznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Jesteśmy jedną z nielicznych firm, które szybko i sprawnie audytują projekty transgraniczne prowadzone w języku angielskim, rosyjskim, litewskim, ukraińskim, białoruskim.

Naszym Klientem są beneficjenci środków publicznych realizujący projekty w oparciu o pozyskane dofinansowanie UE: samorządy, instytucje, spółki miejskie, firmy prywatne, ministerstwa.

Mamy nie tylko sieć własnych audytorów, ale także firmy partnerskie poza granicami kraju uprawnione do przeprowadzenia audytów bezpośrednio u Klienta w oparciu o system prawny obowiązujący w danym państwie.

Wyzwania

Wyzwaniem któremu zawsze udaje nam się sprostać są audyty dużych projektów inwestycyjnych realizowane zagranicą w krótkim czasie. Te przedsięwzięcia wymagają znakomitej koordynacji międzynarodowego zespołu audytorów.

Doświadczenie

Audytowaliśmy zasadność, sposób wydatkowania środków, zgodność z procedurami zamówień publicznych i więcej w ponad 100 różnorodnych projektach dofinansowanych ze środków unijnych: inwestycyjnych i „miękkich”, wykonywanych zarówno na zlecenie samych beneficjentów, jak i instytucji udzielających wsparcia.

Jak pracujemy

  • Tak w przypadku audytów polskich, jak i zagranicznych, wykonywanych na zlecenie podmiotów z sektora prywatnego lub publicznego, zaczynamy od ustalenia zasad współpracy z naciskiem na zasadę poufności.
  • Upewniamy się, że Klient zna zakres i czasokres audytu i staramy się by nasza obecność nie utrudniła codziennego funkcjonowania firmy, samorządu, instytucji.
  • Sprawdzamy wiarygodność danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem. Opieramy się o dokumentację i wytyczne otrzymane od Klienta. Badamy zgodność przebiegu projektu z umową i wnioskiem o dofinansowanie. Sporządzamy raport z audytu.

Przykładowe Projekty

  • Wykonanie audytów zewnętrznych projektów w ramach Programów Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś –Ukraina, Litwa – Polska – Rosja,
  • Audyt projektu inwestycyjnego polskiej firmy z sektora mięsnego
Zapraszamy do kontaktu
Zapraszamy
do kontaktu

Tomasz Błoński tel. 41 345 32 71
e-mail: t.blonski@eprd.pl