Dotacje na rozwój przedsiębiorstw

Zapewniamy wsparcie naszym Klientom w kompleksowej obsłudze procesów inwestycyjnych, poprzez zapewnienie i dostarczenie najlepszych dostępnych rozwiązań, skutkujących uzyskaniem zewnętrznego wparcia finansowego na realizację przedsięwzięć.

Obsługujemy podmioty z sektora MŚP, duże przedsiębiorstwa, jak też konsorcja firm, realizujących wspólne cele gospodarcze. Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu wsparcia finansowego dla naszych Klientów, zarówno z funduszy Unii Europejskiej (programy krajowe i centralne), jak również innych źródeł wsparcia takich jak np. środki krajowe czy kredyty bankowe.

Jak pracujemy

  • Rozpoznajemy indywidualne potrzeby Klienta.
  • Prowadzimy dokładną analizę uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia w aspekcie prawnym, technicznym i finansowym.
  • Identyfikujemy możliwe źródła finansowania i określamy ich procentowy udział w przedsięwzięciu, dbając o możliwie jak najkorzystniejsze dofinansowanie zewnętrzne.
  • Przygotowujemy kompletną dokumentację aplikacyjną (biznes plan/studium wykonalnosci i wniosek o dofinansowanie projektu z załącznikami).
  • Wspieramy w negocjacjach z Instytucjami Wdrażającymi
  • Prowadzimy rozliczanie i sprawozdawczości projektu oraz uczestniczymy w kontroli projektu.

Zapraszamy do kontaktu
Zapraszamy
do kontaktu

Michał Kosecki tel. 41 345 32 71
e-mail: m.kosecki@eprd.pl