Zarządzanie projektami

Oferujemy kompleksowe zarządzanie, rozliczanie oraz prowadzenie sprawozdawczości i promocji projektów finansowanych z dowolnych źródeł wsparcia zewnętrznego. Wspieramy realizację projektów dużych, rozproszonych, o skomplikowanym modelu relacji i powiązań, jak też z dziedzin zaawansowanych technologii.

Dysponujemy własną kadrą doświadczonych ekspertów oraz posiadamy sieć sprawdzonych ekspertów tematycznych, specjalizujących się we wszystkich dziedzinach gospodarki i nauki, co daje gwarancję sprawnej realizacji projektu, osiągnięcia zakładanych wskaźników oraz zakończenia projektu w zaplanowanym terminie.

 

Zarządzając projektami wykorzystujemy w komunikacji i planowaniu indywidualne rozwiązania IT, co pozwala tak nam, jak i Klientom, na bieżące śledzenie postępu prac.

Wyzwania

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam wspierać Klientów w zarządzaniu projektami w sytuacjach kryzysowych (wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń, zagrożenie w osiągnięciu zakładanych wskaźników i harmonogramu, trudności w komunikacji interpersonalnej itp.).

Jak pracujemy

  • Rozpoznajemy założenia projektu i dobieramy zespół ekspertów gwarantujący jego skuteczną realizację.
  • Dokładamy wszelkich starań, aby realizacja projektu przebiegała zgodnie z ustalonymi założeniami.
  • W przypadku konieczności weryfikacji wstępnych założeń, takich jak harmonogram, koszty czy zakres prowadzonych działań, modyfikujemy koncepcję realizacji projektu bez narażania Klienta na ryzyko utraty dofinansowania.
  • Osiągamy wskaźniki, rezultaty, zarządzamy ryzykiem, monitorujemy, ewaluujemy i rozliczamy projekt.
Zapraszamy do kontaktu
Zapraszamy
do kontaktu

Michał Kosecki tel. 41 345 32 71
e-mail: m.kosecki@eprd.pl