Synergia


U podstaw naszych wartości leży kultura współpracy i pracy zespołowej. Bez wiary w te wartości i bez wcielania ich w życie nie udałoby nam się osiągnąć tak wysokiej pozycji na rynku globalnego doradztwa dla krajów w procesie transformacji.

Zachęcamy naszych Klientów i wspieramy ich by mogli wykorzystać efekt synergii w swoich partnerskich projektach internacjonalizacji, PPP czy B+R.


 

Zrealizowaliśmy liczne przedsięwzięcia na rzecz pogłębienia dialogu międzysektorowego inicjujące partnerstwa pomiędzy podmiotami reprezentującymi sektory nauki, administracji i gospodarki.

Staramy się moderować stworzone partnerstwa w sposób gwarantujący wszystkim partnerom wzajemne korzyści (win win).

 

Zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty: