EPRD w liczbach
Rok założenia
1995
Klienci
1005
Eksperci
10861
Projekty
918
O firmie

Kim jesteśmy

EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. jest firmą konsultingową. Od ponad 20 lat wykorzystujemy branżową wiedzę ponad 7 000 ekspertów, którzy pracują z nami na pięciu kontynentach, świadcząc usługi doradcze i szkoleniowe zarówno dla sektora publicznego, międzynarodowych korporacji, firm z sektora MŚP oraz  organizacji pozarządowych.

EPRD zostało zbudowane tylko i wyłącznie w oparciu o polski kapitał. Działamy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, ale także poza jej granicami. Na co dzień nasz zespół, wysokiej klasy specjalistów w zakresie doradztwa, uzupełniają doświadczeni eksperci z zagranicy, a także wybitni fachowcy – naukowcy i praktycy. Współpraca z ekspertami z całego świata pozwala nam na transfer wiedzy i najlepszych praktyk między realizowanymi projektami.

Nasz zespół służy swoimi kompetencjami w każdej fazie realizacji projektu. Budujemy rozwiązania, które pomogą w rozwoju Twojej firmy, a które będą dopasowane do Twoich potrzeb.

Główna siedziba EPRD znajduje się w Kielcach, ale posiadamy również biura zlokalizowane w Belgradzie i Sarajewie. Mamy również stałych przedstawicieli w Albanii i na Komorach, gdzie prowadzimy wieloletnie projekty wspierające rozwój społeczności i administracji w tych rejonach.

 

Historia

Od 1995 roku świadczymy usługi doradcze dla Klientów w Polsce i za granicą. Z sukcesem zrealizowaliśmy setki projektów doradczych i szkoleniowych na pięciu kontynentach.

W początkowym okresie działalności EPRD realizowało głównie projekty wspierające restrukturyzację sektorową i regionalną, finansowaną ze środków pomocowych Unii Europejskiej, USAID, Know How Fund. Zespoły specjalistów EPRD pracowały również przy wdrażaniu programów restrukturyzacyjnych, finansowanych ze środków linii kredytowych Banku Światowego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, a także przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej dla projektów infrastrukturalnych współfinansowanych w ramach funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej.

Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej wspieramy podmioty sektora publicznego i prywatnego w pozyskiwaniu finansowania z funduszy strukturalnych UE oraz uczestniczymy w realizacji wspólnotowych programów pomocowych przeznaczonych dla nowych krajów kandydujących i krajów rozwijających się. Korzystając z rzetelnej wiedzy i długoletniego doświadczenia, kadra EPRD skupia się na kompleksowej obsłudze Klientów poszerzając katalog świadczonych usług.

 

 

 

Co nas wyróżnia

Od ponad 20 lat skutecznie, terminowo i rzetelnie dostarczamy najwyższej jakości usługi zwiększające efektywność procesów realizowanych przez naszych Klientów.

Różnorodność i interdyscyplinarność

Pracujemy dla i ze wszystkimi sektorami gospodarki, z administracją publiczną, z uczelniami, organizacjami pozarządowymi.

Jesteśmy obecni we wszystkich branżach, które mają znaczący wpływ na polską i światową gospodarkę oraz na sektor publiczny. Szczególnie lubimy projekty interdyscyplinarne łączące świat nauki, biznesu i administracji.

 

Międzynarodowe środowisko pracy

Świadczymy usługi globalnego konsultingu na pięciu kontynentach, posiadamy zagraniczne biura w Europie i Afryce, pracujemy z ponad 7 500 ekspertami, głównie z krajów Unii Europejskiej, a w skład zespołów projektowych często wchodzą także lokalni eksperci. Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki by planować, realizować i monitorować nasze zadania w najbardziej odległych zakątkach Świata.

 

Praca w zmotywowanych i zaangażowanych zespołach

Pracujemy zespołowo, a nasze zespoły złożone są najczęściej z własnych pracowników oraz z ekspertów zewnętrznych. Wierzymy, że tylko połączenie talentów jest w stanie sprostać oczekiwaniom naszych Klientów z całego świata. Jesteśmy zmotywowani, wspieramy i motywujemy innych by stale utrzymywali wysoki poziom świadczonych usług.

 

Popytowy System Innowacji

 

 

 

 

 

Polityka jakości

Dążąc do stałej poprawy jakości świadczonych usług, firma EPRD przyjęła i stosuje Politykę Jakości. Pełna treść Polityki Jakości znajduje się tutaj.

 

Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2015-10

Departament Biznesu i Rozwoju Kadr w naszej firmie, otrzymał Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2015-10 w zakresie usług doradczych i szkoleniowych. Uzyskanie certyfikatu było możliwe dzięki wysokiemu zaangażowaniu naszych pracowników oraz efektywnemu zarządzaniu procesami i ryzykiem. Wierzymy, że wdrożone procedury przyczynią się do zwiększenia poziomu świadczonych usług i dzięki temu, zadowolenia naszych Klientów.