EPRD w liczbach
Rok założenia
1995
Projekty
918
Eksperci
10861
Kraje
117
O firmie

Kim jesteśmy

EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. zostało założone w 2002 roku. Od ponad 20 lat wykorzystujemy branżową wiedzę ponad 10 000 ekspertów, którzy pracują z nami na pięciu kontynentach, świadcząc usługi doradcze i szkoleniowe zarówno dla sektora publicznego, międzynarodowych korporacji, firm z sektora MŚP oraz  organizacji pozarządowych.

EPRD jest dumnie zakorzenione w stolicy Polski i zaangażowane w rozwój przedsiębiorczości nie tylko w Polsce, ale także poza granicami kraju. Nasz wyjątkowy zespół składa się z wysokiej klasy specjalistów, współpracujących z doświadczonymi międzynarodowymi ekspertami i cenionymi profesjonalistami, w tym uznanymi pracownikami naukowymi i praktykami branżowymi. Ta synergia współpracy umożliwia nam płynne dzielenie się wiedzą i wdrażanie najlepszych praktyk w ramach naszego zróżnicowanego portfolio projektów.

W EPRD oferujemy niezachwiane wsparcie na każdym etapie realizacji projektu. Naszą cechą charakterystyczną jest tworzenie niestandardowych rozwiązań, które spełniają Twoje specyficzne wymagania, umożliwiając rozwój i sukces Twojej firmy.

Nasza siedziba mieści się w Kielcach, posiadamy także biuro w Sarajewie. Ponadto ugruntowaliśmy silną obecność ze stałymi przedstawicielstwami w Azerbejdżanie i Czarnogórze, gdzie aktywnie angażujemy się w projekty mające na celu wzmocnienie administracji rządowej.

 

Historia

Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego EPRD – Tadeusz Pęczek rozpoczęło działalność jako zaufany dostawca usług doradczych od 1995 roku. Przez lata skrupulatnie wypracowaliśmy sobie dobrą reputację, realizując z sukcesem wiele projektów doradczych i szkoleniowych na całym świecie.

W 2002 roku firma przeszła transformację, przekształcając się w Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego EPRD Sp. z o.o., co było przełomowym momentem, który znacząco poszerzył zakres naszych usług.

W początkowym okresie działalności EPRD realizowało głównie projekty wspierające restrukturyzację sektorową i regionalną, finansowaną ze środków pomocowych Unii Europejskiej, USAID, Know How Fund. Zespoły specjalistów EPRD pracowały również przy wdrażaniu programów restrukturyzacyjnych, finansowanych ze środków linii kredytowych Banku Światowego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, a także przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej dla projektów infrastrukturalnych współfinansowanych w ramach funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej.

Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej wspieramy podmioty sektora publicznego i prywatnego w pozyskiwaniu finansowania z funduszy strukturalnych UE oraz uczestniczymy w realizacji wspólnotowych programów pomocowych przeznaczonych dla nowych krajów kandydujących i krajów rozwijających się. Korzystając z rzetelnej wiedzy i długoletniego doświadczenia, kadra EPRD skupia się na kompleksowej obsłudze Klientów poszerzając katalog świadczonych usług.

 

Polityka jakości

Dążąc do stałej poprawy jakości świadczonych usług, firma EPRD przyjęła i stosuje Politykę Jakości. Pełna treść Polityki Jakości znajduje się tutaj.

 

Plan Równości Płci

„Plan Równości Płci dla EPRD – Biura Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach Gender Equality Plan (GEP)” – został stworzony na lata 2023 –2025 dla całej społeczności naszej Organizacji. Plan ten ma na celu dążenie do zwiększenia świadomości wśród naszych pracowników w zakresie równości płci, niedyskryminacji ze względu na płeć, czy orientację seksualną wyeliminowania, wszelkich przejawów dyskryminacji.

Plan Równości Płci dla EPRD

 

Plan Połączenia Spółek

Data publikacji: 24 sierpnia 2023

Spółki EPRD – Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
i
Spółki INVEST FACTORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Metodą inkorporacji (łączenie się przez przejęcie)

Niniejszy Plan Połączenia („Plan połączenia”) został przygotowany i uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek na podstawie art. 498, art. 499 i art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) („KSH”), pomiędzy:

1) Spółką EPRD – Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, zwaną dalej „Spółką Przejmującą”, reprezentowaną przez: Pana Sebastiana Gralca – Prezesa Zarządu, Panią Annę Justynę Gajek – Wiceprezesa Zarządu, Pana Marka Podgórskiego – Wiceprezesa Zarządu i Pana Karola Rudnego – Członka Zarządu.

a

2) Spółką INVEST FACTORY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, zwaną dalej „Spółką Przejmowaną”, reprezentowaną przez: Pana Tomasza Błońskiego – Prezesa Zarządu.

Mając na uwadze, że 100% udziałów Spółki Przejmowanej należy do Spółki Przejmującej, Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej.

Mając na uwadze powyższe, połączenie Spółek nastąpi przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia na podstawie art. 516 § 6 KSH.

Plan_polaczenia_Spolek_EPRD_Invest_Factory_24_08_2023.pdf

Data publikacji: 24 sierpień 2023