Analizy finansowe

Wykonujemy analizy finansowe i ekonomiczne oraz prognozy finansowe dla sektora publicznego i prywatnego.

Analizy i prognozy pozwalają ocenić stan finansów firmy lub instytucji oraz zasadność planowanych przedsięwzięć gospodarczych. Sektor publiczny korzysta z naszych usług głównie ubiegając się o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych, ale także ze środków prywatnych inwestorów (w ramach mechanizmów PPP), lub środków banków, dla których rzetelnie wykonana analiza jest podstawą przyznania kredytu.

Dział Analiz Finansowych zatrudnia zespół doświadczonych analityków. Jeżeli projekt jest szczególnie złożony, sięgamy po zasób wyspecjalizowanych ekspertów zewnętrznych: np. analityków specjalizujących się w analizach przedrealizacyjnych przedsięwzięć PPP. Gdy Klient oczekuje od nas wsparcia w procesie podejmowania strategicznych decyzji instytucjonalnych, prawnych i finansowych mających wpływ na analizy i prognozy korzystamy ze sprawdzonych biur doradztwa podatkowego i  kancelarii prawnych.

 

Wyzwania

Wyzwania stanowią analizy i prognozy na niepewnych rynkach, w odmiennych systemach prawnych i finansowych oraz takie, które zakładają skomplikowany montaż finansowy przedsięwzięcia o niesprecyzowanej jeszcze strukturze instytucjonalno-prawnej. Wszystkie takie projekty zakończyliśmy z sukcesem, a jego miarą jest zadowolenie Klienta.

Doświadczenie

Jesteśmy dumni z ponad pięciuset, wysokiej jakości analiz finansowych, ekonomicznych i prognoz, które zaowocowały inwestycjami publicznymi w Polsce i zagranicą oraz pozwoliły firmom zoptymalizować koszty, pomnożyć zyski czy też uniknąć nieopłacalnych przedsięwzięć.

Jak pracujemy

  • Bliską współpracę zaczynamy od poznania indywidualnych założeń Klienta, od zapoznania się lub wypracowania koncepcji instytucjonalnej, prawnej, technicznej.
  • Słuchamy dotychczasowych doświadczeń Klienta. Zapoznajemy się z przeprowadzonymi analizami rynku i opracowaniami eksperckimi. Jeśli klient nie dysponuje takimi danymi proponujemy ich zebranie, oferując kompleksową usługę.
  • Opracowując analizy i prognozy określamy: nakłady inwestycyjne, źródła ich finansowania (w tym ewentualną dotację), analizy popytu, przychodów i kosztów operacyjnych, itp., by na końcu, choć nie zawsze, wkomponować analizę w szerszy kontekst studium wykonalności lub biznes planu.

Przykładowe projekty

  • Opracowanie modelu finansowego i analizy dla projektu utworzenia centrum badawczo – rozwojowego polskiej firmy hodującej nasiona do upraw w gospodarstwach ekologicznych
  • Opracowanie analizy finansowej do studium wykonalności inwestycji budowy lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy szpitalnym oddziale ratunkowym ZOZ
  • Aktualizacja analizy finansowej wraz z wyliczeniem luki finansowej w projekcie budowy hali sportowej z częścią dydaktyczną przy zespole szkół
Zapraszamy do kontaktu
Zapraszamy
do kontaktu

Tomasz Błoński tel. 41 345 32 71
e-mail: t.blonski@eprd.pl