Badania rynkowe

Co oferujemy

Nasi Klienci mogą skorzystać z oferty opracowanej przez doświadczonych badaczy w obszarze analiz rynkowych.

Jesteśmy otwarci na wyzwania w różnych sektorach gospodarki. Przeprowadzamy zarówno szybkie analizy ad hoc, które pozwolą na podjęcie pilnych decyzji, jak również zaawansowane analizy marketingowe, których celem jest zyskanie przewagi konkurencyjnej.

Wyzwania

Każde badanie stanowi dla nas wyzwanie. Nie ma dwóch takich samych produktów i uniwersalnego podejścia do analizowanego projektu. Indywidualny dobór metodologii badawczej dla każdego Klienta, jest gwarantem jakości i przydatności danych rynkowych wykorzystanych w opracowanych przez nas analizach.

Jak pracujemy

 • Każdorazowo konsultujemy i definiujemy potrzeby naszego Klienta. Dzięki temu możemy opracować nowatorską metodologię dopasowaną do zleconego badania.
 • Wykorzystujemy różne metody i techniki badawcze, przez co dane zebrane z rynku są rzetelne i trafnie obrazują rzeczywistość.
 • Nasz Klient ma dostęp do bieżących raportów z postępu prowadzonych badań, co pozwala na szybką reakcję i możliwość modyfikacji.
 • Kreujemy działania, które wpływają na osiągnięcie zakładanych celów.
 • Rekomendujemy gotowe do wdrożenia rozwiązania, dzięki którym Klienci mogą planować strategicznie.

Oferowane rodzaje badań

 • Badania rynku
 • Badania marki
 • Badania Klienta
 • Badania produktu
 • Tajemniczy Klient
 • Badania jakościowe (FGI, IDI, TDI)
 • Badania ilościowe (CATI, CAWI, CAPI)
 • Analiza danych zastanych (desk research)
Zapraszamy do kontaktu
Zapraszamy
do kontaktu

Małgorzata Olesiak tel. 41 345 32 71
e-mail: m.olesiak@eprd.pl