2018-05-21

EPRD Sp. z o.o.   przykłada ogromną wagę do ochrony poufności i prywatności powierzonych nam informacji. Jednym z podstawowych obowiązków EPRD Sp. z o.o. jest zapewnienie odpowiedniej ochrony i właściwego wykorzystywania danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem serwisów internetowych.

Gromadzimy tylko takie dane osobowe, które zostały podane dobrowolnie przez osoby odwiedzające nasze serwisy internetowe, aby przekazywać im informacje i/lub dostarczać usługi, a także informacje na temat możliwości zatrudnienia. Prosimy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności („Polityka Prywatności”), aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy przekazane nam dane osobowe.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe uzyskujemy wówczas, gdy zostaną nam one dobrowolnie przekazane przez użytkowników, np. przesłane na skrzynki kontaktowe, lub podczas rejestracji na potrzeby korzystania z wybranych usług. W niektórych przypadkach dane osobowe mogły zostać przekazane EPRD przez użytkowników wcześniej (np. w przypadku byłych pracowników). Jeżeli postanowią Państwo dokonać rejestracji i / lub podać dane osobowe na naszych stronach internetowych, EPRD będzie mogło kontaktować się z zarejestrowanymi użytkownikami, wykorzystując tym samym podane przez Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności. Dane osobowe nie będą wykorzystane do celów innych niż określone w Polityce Prywatności, chyba że uzyskamy od Państwa zgodę, lub też inny sposób wykorzystania tych informacji będzie wymagany lub dopuszczony przez przepisy prawa. Przykładowo, jeśli wysłali nam Państwo e-mail z prośbą o informacje dotyczące EPRD, wówczas wykorzystamy Państwa adres e-mail oraz inne przesłane dane, aby spełnić Państwa prośbę. Jeśli przesyłają Państwo swój życiorys (CV) dla celów rekrutacji online na jedno ze stanowisk w EPRD, wykorzystamy przesłane informacje, aby dopasować je do określonej oferty pracy w EPRD.

W niektórych przypadkach, jeśli użytkownik zarejestrował się w celu skorzystania z wybranych usług, jego adres e-mail może być przez nas tymczasowo przechowywany aż do chwili uzyskania informacji przesłanej nam pocztą elektroniczną (wysłanej z adresu podanego podczas rejestracji w celu potwierdzenia rejestracji).

EPRD gromadzi tylko te dane osobowe, które są konieczne do realizacji zgłoszeń osób odwiedzających nasze serwisy. Jeśli potrzebne są dodatkowe informacje opcjonalne, użytkownicy są o tym powiadamiani przed zebraniem takich informacji.

EPRD nie zbiera w sposób celowy „wrażliwych” danych osobowych, chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa, na przykład dla celów rekrutacji. Wrażliwe informacje obejmują dane osobowe dotyczące rasy, pochodzenia, poglądów politycznych, przynależności do związku zawodowego, wyznania lub światopoglądu, stanu zdrowia fizycznego lub umysłowego, życia intymnego lub karalności użytkownika. Apelujemy do użytkowników, aby kierowali się rozwagą, przekazując EPRD wrażliwe informacje i w żadnym razie nie przekazywali EPRD wrażliwych informacji, chyba że wyrażą zgodę na wykorzystywanie takich informacji przez EPRD w celu prowadzenia przez EPRD legalnej działalności oraz na powierzenie przetwarzania i przechowywanie takich danych w bazach danych EPRD. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące tego, czy przekazywanie wrażliwych informacji EPRD jest lub może być wymagane w konkretnym przypadku, prosimy o kontakt z nami pod adresem iod@eprd.pl

 

Automatyczne gromadzenie danych osobowych

Sporadycznie EPRD i dostawcy usług wykorzystują cookie i inne technologie, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt użytkowników na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem adresów e-mail. Gromadzenie tego typu informacji pozwoli nam rozwijać serwis i usprawnić jego działanie oraz określić efektywność naszych działań promocyjnych.

Adresy IP

Adres IP to numer przypisywany komputerowi użytkownika podczas połączenia z Internetem, który umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy IP użytkowników odwiedzających stronę mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania serwisu internetowego.

Pliki cookie

Pliki cookie są umieszczane przez nasz serwis internetowy w komputerze użytkownika lub urządzeniu podłączonym do Internetu podczas każdej wizyty na naszej stronie, co pozwala naszej witrynie internetowej zapamiętać komputer użytkownika lub urządzenie oraz służy realizacji kilku celów.

Na niektórych naszych stronach internetowych wyświetla się baner z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie plików cookie w komputerze użytkownika. Drugi rodzaj plików cookie, znany także jako sesyjne pliki cookie, może być wymagany do obsługi wybranej funkcji. Pliki cookie tego rodzaju nie są blokowane po niewyrażeniu przez użytkownika zgody na ich umieszczenie w komputerze.

Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookie, użytkownik może nie wyrazić na to zgody, dokonując zmian w ustawieniach przeglądarki (w większości przypadków taka opcja znajduję się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki). Użytkownik może także w dowolnym momencie usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookie, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookie znajdują się w pliku Pomoc przeglądarki internetowej.

Poszczególne witryny EPRD mogą wykorzystywać inne narzędzia i widgety stron trzecich w celu zaoferowania użytkownikom dodatkowych funkcjonalności. Korzystanie z powyższych narzędzi lub widgetów może powodować gromadzenie plików cookie na urządzeniach użytkowników w celu ułatwienia korzystania z tych serwisów i zapewnienia, że interakcja użytkowników jest wyświetlana poprawnie na naszych witrynach (serwisy społecznościowe, google analytics).

Same pliki cookie nie zawierają informacji o adresie mailowym użytkownika i jego danych osobowych. Nasze raporty analityczne mogą zawierać inne identyfikatory, m.in. adresy IP, które są wykorzystywane w celu określenia liczby unikalnych użytkowników naszych stron internetowych oraz trendów wg kraju pochodzenia, a nie określania tożsamości poszczególnych użytkowników.

Odwiedzenie naszej strony internetowej lub wprowadzenie loginu w celu uzyskania dostępu do części witryny przeznaczonej wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczanie przez nas plików cookie na komputerze użytkownika lub urządzeniu podłączonym do internetu.

EPRD korzysta z narzędzi Google Analytics. Więcej informacji na temat wykorzystania narzędzi Google Analytics przez EPRD znajduje się na stronie:    http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Widgety i aplikacje społecznościowe

Na stronach internetowych EPRD mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku czy widget na Twitterze. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na witrynach EPRD. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników.

Dzieci

EPRD rozumie znaczenie ochrony prywatności dzieci, szczególnie w Internecie. Serwisy EPRD nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 13 roku życia. Jedną z zasad polityki EPRD w tym zakresie jest zaniechanie świadomego gromadzenia lub przechowywania danych o osobach poniżej 13 roku życia, za wyjątkiem sytuacji, w których dane tego typu są częścią działań związanych z realizacją profesjonalnych usług.

Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych osobowych

EPRD nie udostępnia danych osobowych podmiotom niepowiązanym, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne w związku z prowadzeniem naszej działalności lub w celu realizacji zgłoszeń użytkowników serwisu, lub też w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa.

EPRD może w określonych przypadkach udostępnić informacje na temat użytkowników firmom zewnętrznym lub dostawcom usług, aby zrealizować zgłoszenia użytkowników.

Dodatkowo, EPRD może dokonać powierzenia przetwarzania danych osobowych poza granice geograficzne i przesłać je do innych podmiotów zewnętrznych współpracujących z EPRD lub działających w naszym imieniu.

EPRD może udostępnić dane osobowe w związku ze sprzedażą, cesją lub innego rodzaju przeniesieniem własności serwisu internetowego, z którym powiązane są wspomniane dane, jak również na wniosek władz lub organów ścigania, lub gdy jest to wymagane przez stosowne ustawy, wyroki sądowe lub inne przepisy państwowe. Konieczność udostępnienia danych osobowych może być również spowodowana przeprowadzaniem audytów w zakresie prywatności danych lub bezpieczeństwa i/lub podczas rozpatrywania skarg lub podejmowania działań związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa. EPRD nie sprzedaje danych osobowych osobom trzecim, jak również nie dokonuje powierzenia przetwarzania danych osobowych podanych przez użytkowników osobom trzecim, a które to informacje mogłyby zostać przez takie osoby trzecie wykorzystane do ich celów marketingowych.

Opcje

Podczas standardowej wizyty na stronie internetowej EPRD podawanie danych osobowych nie jest konieczne, jednakże EPRD może wymagać przesłania określonych danych, jeśli użytkownik chce uzyskać dodatkowe informacje na temat naszych usług lub wydarzeń. Użytkownik może zostać także zapytany przez EPRD, czy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określony sposób, na co dany użytkownik może wyrazić zgodę lub odmówić. Użytkownik otrzymujący określone informacje lub usługi, takie jak elektroniczny biuletyn informacyjny, może w każdej chwili zrezygnować z jego subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym takim przesyłanym dokumencie. W przypadku rezygnacji z subskrypcji, EPRD stara się niezwłocznie usunąć informacje na temat użytkownika, jednakże może okazać się, że w celu spełnienia życzenia użytkownika konieczne będzie podanie przez niego dodatkowych danych.

Jak już wspomniano wcześniej, użytkownicy mają możliwość skonfigurowania swych przeglądarek internetowych w taki sposób, by odrzucały wszystkie pliki cookie lub powiadamiały o ich instalacji. Należy jednak pamiętać, że po odrzuceniu plików cookie, niektóre elementy serwisu EPRD mogą nie działać poprawnie.

Dostęp

Jeśli użytkownik powierza nam swoje dane osobowe, w większości przypadków ma do nich odpowiedni dostęp, dzięki czemu może je modyfikować lub poprawiać wszelkie ewentualne błędy w nich zawarte. Użytkownik może również przesłać na adres iod@eprd.pl prośbę o uaktualnienie lub usunięcie określonych danych, w związku z czym EPRD podejmie wszelkie stosowne działania mające na celu spełnienie tej prośby, pod warunkiem, iż jest to zgodne z odpowiednimi przepisami prawa.

Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych przez EPRD Sp. z o.o.

Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych przez EPRD Sp. z o.o. w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych, subskrypcyjnych oraz innego typu formularzy oraz aplikacji webowych umieszczonych na stronach internetowych EPRD.

Dodatkowe warunki dotyczące następujących formularzy bądź aplikacji, zostały opisane poniżej:

Newsletter / Jobalert / formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Szkolnej 36A,
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera / jobalert na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji,
 • posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
 • mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dane jakie są zbierane w formularzu Jobalert to:

 • e-mail
 • login
 • hasło
 • imię
 • nazwisko
 • wybrane poszczególne kategorie ofert pracy

Dane jakie są zbierane w formularzu Newsletter to:

 • e-mail

Dane jakie są zbierane w formularzu kontaktowym to:

 • imię
 • nazwisko
 • e-mail
 • telefon (opcjonalnie)
 • wiadomość

Bezpieczeństwo i integralność danych

EPRD stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednakże nawet mimo naszych najlepszych starań, całkowite zabezpieczenie danych przed wszelkimi zagrożeniami nie jest możliwe. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do danych osobowych użytkowników był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności. Dodatkowo, jedną z zasad polityki EPRD w tym zakresie jest przechowywanie informacji osobowych tylko przez taki okres, w którym są one niezbędne do realizacji zgłoszenia użytkownika lub do momentu, gdy użytkownik zażąda usunięcia takich informacji.

 

Odsyłacze do innych stron

Należy pamiętać, że zamieszczone na stronie EPRD odsyłacze mogą przekierowywać użytkownika na inne strony internetowe. W przypadku tych serwisów może obowiązywać inna polityka prywatności, której postanowienia różnią się od niniejszej. Zachęcamy użytkowników do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu przed podaniem swych danych osobowych.

 

Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

EPRD może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki Prywatności. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca na pierwszej stronie dokumentu. Zachęcamy użytkowników do regularnego zapoznawania się z niniejszą Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób EPRD chroni dane osobowe użytkowników.

 

Pytania odnośnie Polityki Prywatności i jej realizacja

EPRD dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników. Jeśli mają Państwo pytania lub komentarze dotyczące sposobu administrowania danymi osobowymi użytkowników, prosimy o kontakt pod adresem iod@eprd.pl. Na podany adres można również zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące zgodności z naszą Polityką Prywatności.