Internacjonalizacja

Wprowadzamy nowe firmy, nowe produkty, wyroby i usługi na rynki zagraniczne pięciu kontynentów, na których od ponad 20 lat świadczymy usługi doradztwa biznesowego. Pomagamy również zaistnieć lub rozwinąć skrzydła zagranicznym firmom w Polsce.

Korzystamy, przede wszystkim, z bazy własnych ekspertów oraz własnych biur w Europie i w Afryce. Sięgamy także po zagraniczne firmy konsultingowe, wyłącznie te, z którymi szybko i sprawnie zrealizowaliśmy wiele projektów. Wspieramy się efektywnymi, wyspecjalizowanymi, publicznymi instytucjami okołobiznesowymi: wydziałami, biurami, agencjami zajmującymi się handlem, współpracą zagraniczną typu B2B.

Wyzwania

Każdy projekt jest wyzwaniem i zawsze wymaga nowego, indywidualnego modelu biznesowego, od którego wszystko się zaczyna. Każda nowa kultura jest wyzwaniem.

Internacjonalizacja ma różne etapy. Najbardziej lubimy wspólną drogę z Klientem od początku, aż do osiągnięcia przez niego wymiernego sukcesu ekonomicznego.

Jak pracujemy

  • Za każdym razem rozpoczynamy od poznania potrzeb, oczekiwań, dotychczasowych doświadczeń naszego Klienta. Następnie tworzymy model biznesowy oparty o wartości, z których firma jest dumna.
  • Po akceptacji modelu opracowujemy strategię wejścia oraz plan wejścia. Zawsze szukamy przewag konkurencyjnych.
  • Asystujemy we wdrażaniu strategii i planów, stale je monitorując i aktualizując. Elastyczne podejście i ewaluacja on-going jest niezwykle ważna na rynkach wysokiej szansy i wysokiego ryzyka.

Doświadczenie

Przygotowaliśmy nowe modele biznesowe, strategie wejścia na nowe rynki, strategie wprowadzenia nowych produktów, usług i wyrobów, plany rozwoju eksportu.

Przykładowe projekty

  • Wprowadzenie nowych, innowacyjnych produktów dużej firmy zagranicznej z sektora chemii na rynek Polski
  • Wprowadzenie firm polskich z sektora przetwórstwa rolniczego na rynek białoruski