Sektorowa Rama Kwalifikacji dla sektora Rolnictwa

EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w partnerstwie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zakończyło pracę nad Projektem Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Rolnictwa w Polsce.

W związku z zakończeniem prac w dniu 25 września br. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbędzie się Seminarium Podsumowujące proces tworzenia Projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Rolnictwa w Polsce. Seminarium będzie miało na celu przybliżenie założeń i zasad funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, prezentację procesu powstawania dokumentu oraz możliwości jego dalszego wykorzystania w przyszłości. Prelegentami będą osoby, które uczestniczyły w procesie tworzenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Rolnictwa w Polsce oraz przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych – instytucji odpowiedzialnej za wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce.

Poniżej załączamy Projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Rolnictwa w Polsce w wersji elektronicznej, aby wszyscy uczestnicy Seminarium oraz osoby zainteresowane tematyką mogły zapoznać się z efektami prac Zespołu Projektowego oraz szerokiego grona ekspertów i osób działających na rzecz sektora Rolnictwa w Polsce. Docelowo planowane jest wydanie przez Instytut Badań Edukacyjnych dedykowanej publikacji poświęconej Sektorowej Ramie Kwalifikacji dla Rolnictwa.

Ponadto dla Uczestników Seminarium Podsumowującego spoza Warszawy załączamy Regulamin Zwrotu Kosztów Dojazdu wraz z niezbędnymi załącznikami.

 

23.09.2019
Podziel się tą stroną: