Voucher na specjalistyczną usługę doradczą dla EPRD

EPRD sp. z o.o. podpisało umowę na realizację Vouchera w ramach projektu pn.: „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”  realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W ramach umowy EPRD uzyskała voucher na dofinansowanie kosztów specjalistycznej usługi doradczej pn.: „Realizacja specjalistycznej usługi doradczej z zakresu wsparcia w opracowaniu informatycznego systemu zarządzania dla EPRD Sp. z o.o.”

06.09.2019
Podziel się tą stroną: