Zmieniamy świat – Gospodarka obiegu zamkniętego – plastik

Zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych – Stworzenie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji – Kanada i Chile.

Świat bez plastiku? Plastik stanowi podstawę gospodarki i codziennego życia, wywarł także niezwykle istotny wpływ na postęp cywilizacyjny i społeczny. Jednak skrajną nieodpowiedzialnością byłoby zaprzeczanie, że za postęp ten wysoką cenę zapłaciło przede wszystkim środowisko naturalne.

Podnoszenie świadomości w kwestiach związanych ze środowiskiem, inspirowane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje pozarządowe i zaangażowanych konsumentów, dało impuls do rozwoju regulacji politycznych, mających na celu troskę o środowisko naturalne i pogłębienie zrozumienia istoty wzrostu gospodarczego opartego na gospodarce obiegu zamkniętego.

W ostatnich dziesięcioleciach Unia Europejska przejmowała wiodącą rolę jako jeden z głównych aktorów promowania i rozwoju zrównoważonej gospodarki, we współpracy z rządami Państw Członkowskich, jak również swoimi partnerami międzynarodowymi. Podjęte działania zmierzają do przestawienia się na tworzywa sztuczne przyszłości, zaprojektowane i produkowane tak, by mogły zostać ponownie wykorzystane, naprawione lub przetworzone.

Konsorcjum EPRD aktywnie podąża tą „drogą postępu i zrównoważonej gospodarki”, wzmacniając wiodącą pozycję UE, promując nowoczesny i ekologiczny przemysł tworzyw sztucznych i recyklingu.

Nasza aktywność wynika ze zrozumienia globalnych zobowiązań klimatycznych i celów polityki przemysłowej, jasno określonych w strategii UE dotyczącej tworzyw sztucznych w regionie obu Ameryk. Podjęliśmy więc wyzwanie, by pracować nad upowszechnieniem przekonania, że ​​troska o środowisko naturalne jest sprawą nas wszystkich.

W tym celu rozpoczęliśmy realizację dwóch następujących kontraktów ramowych przyznanych Konsorcjum EPRD w ramach FPI – PSF 2019 Lot 2 „Pomoc techniczna”: „Zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych – Stworzenie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji w Kanadzie”, którego budżet wynosi 920 250 EUR oraz „Zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych – Stworzenie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji w Chile”, o budżecie 907 900 EUR.

Jaka będzie nasza rola? Będziemy promować większą globalną odpowiedzialność za odpady z tworzyw sztucznych, wspierając współpracę UE z naszymi partnerami w Kanadzie i Chile w celu wzajemnego uczenia się i wsparcia skutecznych działań. Jesteśmy dumni, że możemy aktywnie uczestniczyć w zmianie na rzecz lepszej przyszłości, która staje się naszą teraźniejszością.

Więcej informacji wkrótce.

02.02.2021
Podziel się tą stroną: