Ankieta konsultacyjna Sektorowej Ramy dla sektora Nieruchomości

Po kilku miesiącach prac Zespołu projektowego oraz licznego grona ekspertów branżowych opracowano Wstępny projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora Nieruchomości w Polsce.

Jednym z ważniejszych aspektów tworzenia Sektorowej Ramy dla Nieruchomości jest możliwie szeroka konsultacja Wstępnego projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Nieruchomości w środowisku interesariuszy sektora, czyli m.in. zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami czy zajmujące się ich wyceną . Proces ten ma na celu weryfikację dokumentów pod kątem użytej terminologii, przejrzystości zapisów oraz poprawności merytorycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanymi dokumentami oraz wyrażenia swojej opinii poprzez ankietę konsultacyjną on-line.

Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie projektu: http://srkn.administrator24.info/srkn-2/ankieta-2/

 

28.09.2020
Podziel się tą stroną: