Zmiany w Zarządzie Spółki

Zgodnie z decyzją podjętą przez Walne Zgromadzenie Wspólników EPRD sp. z o.o. na kolejną kadencję został wybrany następujący Zarząd Spółki:

Tadeusz Pęczek – Prezes Zarządu

Anna Gajek – Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Włosek – Wiceprezes Zarządu

Zarząd informuje, że wkrótce zostanie przedstawiona zaktualizowana struktura firmy.

03.07.2008
Podziel się tą stroną: