Finalna konferencja projektu Phare w Rumunii

Projekt “Wsparcie techniczne dla Ministerstwa Pracy, Krajowej Agencji Zatrudnienia i beneficjentów końcowych we wdrażaniu grantów z zakresu Aktywnych Form Zatrudnienia i Kształcenia Ustawicznego dla młodzieży i osób długo poszukujących pracy na terenach wiejskich” został uwieńczony konferencją finalną, która odbyła się 8 lipca 2008 w Bukareszcie.

EPRD jako lider międzynarodowego konsorcjum, rozpoczęło realizację tego projektu w maju 2007 r. Główny cel projektu skupił się na wsparciu wdrażania grantów z zakresu Aktywnych Form Zatrudnienia i Kształcenia Ustawicznego w ramach programu Phare. Drugim aspektem projektu była transformacja z programu Phare do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wybór, zarządzanie i monitorowanie projektów w ramach Funduszy Strukturalnych.

Uzyskawszy pozytywny oddźwięk ze strony beneficjentów, który w dużej liczbie pojawili się na konferencji, jesteśmy przekonani, że nasza praca nie poszła na marne.

Jesteśmy szczególnie dumni z faktu, iż to właśnie podczas naszej konferencji rumuński Minister Pracy, Rodziny i Równych Szans – Pan Paul Păcuraru oraz Dyrektor Generalny Instytucji Zarządzającej SOP Rozwój Zasobów Ludzkich – Pani Cristina Iova – zainicjowali pierwszych 18 schematów na projekty grantowe w Rumunii w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcielibyśmy w tym miejscu życzyć Rumunii samych sukcesów w skutecznym wykorzystaniu środków z EFS przeznaczonych na wsparcie kapitału ludzkiego.

23.07.2008
Podziel się tą stroną: