EPRD rozpoczyna projekt dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Miło nam poinformować, że EPRD wygrało swój pierwszy projekt finansowany przez Europejski Bank Inwestycyjny. Europejski Bank Inwestycyjny został utworzony Traktatem Rzymskim w 1958 roku jako długoterminowy bank kredytowy Unii Europejskiej.

Zadaniem Banku jest wspieranie integracji, zrównoważonego rozwoju i spójności społeczno-ekonomicznej krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Projekt „Wsparcie JASPERS w ocenie EIS w Polsce” dotyczy oceny spójności i prawidłowości technicznych i proceduralnych aspektów przygotowanych Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz (jeśli dotyczy) wdrażania dyrektywy siedliskowej w projektach drogowych i kolejowych, które potencjalnie kwalifikują się do wsparcia finansowego z Funduszy Strukturalnych.

Projekt rozpoczyna się w czerwcu a jego wdrażanie przewidziane jest do października 2008 roku. Mamy nadzieję, że realizacja tego projektu przyczyni się do nawiązania dalszej współpracy pomiędzy EBI i EPRD w tego typu przedsięwzięciach.

28.05.2008
Podziel się tą stroną: