Współpraca z Wydziałem Weterynarii Uniwersytetu w Sarajewie

Uprzejmie informujemy, że 21 czerwca 2018 został podpisany alians strategiczny pomiędzy EPRD, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu  – Tadeusza Pęczka a Wydziałem Weterynarii Uniwersytetu w Sarajewie, reprezentowanym przez dziekana – prof. Nihada Fejzicia.

Strony porozumienia postanowiły połączyć swój potencjał i stworzyć silne partnerstwo, którego celem ma być wspólne uczestnictwo w przyszłych projektach, programach czy przetargach, dotyczących głównie sektora weterynaryjnego.

Do tej pory Wydział Weterynaryjny w Sarajewie i EPRD z sukcesem zrealizowało kilka projektów, z których najważniejszy dotyczył opracowania strategii gospodarowania odpadami i produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego w Bośni i Hercegowinie.

Jesteśmy przekonani, że nowo podpisana umowa przyniesie obustronne korzyści i wiele wspólnych projektów, które przyczynią się do poprawy stanu zdrowia ludzi i dobrostanu zwierząt

04.07.2018
Podziel się tą stroną: