Sukces EPRD w Azerbejdżanie

Azerbejdżan od dłuższego czasu znajduje się na drodze przekształcania tradycyjnej gospodarki w gospodarkę opartą na wiedzy. Jednym z kluczowych czynników do osiągnięcia tego celu jest przeprowadzenie niezbędnych reform sektora edukacyjnego.

Z przyjemnością informujemy, że Konsorcjum, którego liderem jest EPRD będzie wspierało ten proces poprzez wdrażanie projektu finansowanego ze środków UE: „Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej Ministerstwa Edukacji Republiki Azerbejdżanu”.

Począwszy od 1.10, przez kolejnych 20 miesięcy EPRD, wraz z partnerami konsorcjum, będzie wspierać modernizację struktury organizacyjnej Ministerstwa Edukacji, usprawnienie procesów zarządzania zasobami ludzkimi oraz kadry ministerstwa w odpowiednim administrowaniu ich ról i zadań potrzebnych do monitorowania i zarządzania reformami.

23.08.2018
Podziel się tą stroną: