Współpraca UE z Międzynarodowym Sojuszem Słonecznym

Z przyjemnością informujemy, że EPRD rozpoczęło realizację kontraktu ramowego przyznanego Konsorcjum EPRD w ramach FPI – PSF 2019 Lot 2 „Pomoc techniczna”: „Współpraca UE z Międzynarodowym Sojuszem Słonecznym”, którego budżet wynosi prawie 1 mln. EUR.

W ciągu ostatnich dwóch dekad świat szybko i drastycznie się zmienił, zarówno w kontekście politycznym jak i ekologicznym. Zaangażowanie poprzez aktywny rozwój sieci kontaktów i dyplomację w organizacjach międzynarodowych, takich jak Międzynarodowy Sojusz Energii Słonecznej, zostało uznane przez DG ENERGY za skuteczny sposób utworzenia progresywnego programu przejścia na czystą energię na całym świecie i wzmocnienia wiodącej roli UE w tym procesie.

Ogólnym celem działania jest dalsze pogłębienie współpracy między Unią Europejską a Międzynarodowym Sojuszem Energii Słonecznej (ISA) i jego państwami członkowskimi poprzez dzielenie się Europejskimi modelami, strategiami, wiedzą fachową i technologiami w celu przyspieszenia przejścia na czystą energię w państwach trzecich i wspierania konkurencyjności przedsiębiorstw UE.

Projekt będzie realizowany w okresie od września 2021 r. do marca 2023 r.

20.09.2021
Podziel się tą stroną: