EPRD kontynuuje współpracę z Instytutem Badań Edukacyjnych

Konsorcjum EPRD na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych rozpoczyna pracę nad kolejnym wyzwaniem polegającym na opracowaniu projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji. Wspólnie z firmami Mabea oraz Abrys, EPRD zajmie się opisem poziomów kwalifikacji funkcjonujących w sektorze odzysku materiałowego surowców w Polsce (OMS).

Sektorowa Rama Kwalifikacji zostanie opracowana wspólnie z zespołem ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę na temat sektora odzysku materiałowego surowców, a także wiedzę z zakresu tworzenia kwalifikacji, programów kształcenia i szkolenia na potrzeby branży odzysku materiałowego surowców w kraju i za granicą oraz wiedzę na temat Polskiej Ramy Kwalifikacji i założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce.

Praca zespołu zostanie podzielona na trzy etapy:

  1. Opracowanie wstępnego projektu SRK dla OMS,
  2. Konsultacje wśród przedstawicieli i interesariuszy sektora OMS,
  3. Opracowanie wytycznych w zakresie wdrażania i wykorzystania SRK dla OMS.

Realizacja projektu zakończy się w lutym 2022 r.

22.09.2021
Podziel się tą stroną: