Innowacyjny model współpracy w sektorze polskiego rolnictwa

Jurajski Agro Fresh Park jest innowacyjnym modelem współpracy w sektorze polskiego rolnictwa, który będzie nie tylko operatorem hurtowym skupującym płody i produkty do ich dalszej redystrybucji, ale także podejmie się roli integratora i promotora szybkiego rozwoju poszczególnych grup producentów i przetwórców. Podstawowym zadaniem będzie wzmocnienie pozycji negocjacyjnej producentów rolnych i ogrodniczych. Działanie JAFP niewątpliwie wpłynie na jego rozwój i wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego.

W zakresie Planu Marketingowego zostaną przeprowadzone:

– analiza potencjału produktowego regionu

– analiza możliwości zaopatrzenia w wysokiej jakości produktu krajowe i zagraniczne

– badanie otoczenia okołobiznesowego

– ocena natężenia sił konkurencyjnych w sektorze rolno – spożywczym metodą pięciu sił Portera

Prowadzone analizy pozwolą na wybór najlepszej  Strategii marketingowej dla Przedsiębiorstwa odnoszącej się do produktu, ceny, dystrybucji, komunikacji i promocji oraz działań na rynkach międzynarodowych.

Realizacja zadania zaczęła się w lutym 2021 i potrwa do połowy października

07.09.2021
Podziel się tą stroną: