Wsparcie edukacji i podnoszenia świadomości na temat rozwoju (DEAR)

Rok 2015 będzie Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju. Zgodnie z sondażem przeprowadzonym przez Dyrekcję Generalną ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid, 66% obywateli UE uważa, że walka z ubóstwem w krajach rozwijających się jest jednym z priorytetów UE. W ten kontekst bardzo dobrze wpisują się działania EPRD zapoczątkowane w 2013/2014 związane ze wspieraniem społeczeństwa obywatelskiego w krajach rozwijających się, a także działania na rzecz wsparcia edukacji i podnoszenia świadomości na temat rozwoju (DEAR).

W związku z tym jest nam miło poinformować, iż EPRD będzie kontynuowało swoje bezpośrednie zaangażowanie we wsparcie Komisji Europejskiej w jej działaniach na rzecz rozwoju poprzez realizację 3-letniego projektu ‘Wsparcie edukacji i podnoszenia świadomości na temat rozwoju (DEAR)’ o wartości 2,0 mln Euro, który rozpocznie się w styczniu 2015 r.

Celem ogólnym projektu jest wsparcie Komisji Europejskiej we wdrażaniu działań DEAR rozumianych jako działania zmierzające do rozwijania świadomości obywateli oraz zrozumienia ich roli w globalnym społeczeństwie, jak również wspierające aktywne zaangażowanie obywateli w globalne wysiłki mające na celu wykorzenienie ubóstwa, wzmacnianie wymiaru sprawiedliwości, promocję praw człowieka, demokracji, społecznej odpowiedzialności, równości płci i zrównoważonego rozwoju społ.-ekon. w krajach partnerskich. Działania te są w większości podejmowane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz władze lokalne w krajach członkowskich UE oraz w krajach starających się o przystąpienie do UE.

Więcej informacji o projekcie i poszczególnych działaniach będzie udostępniane na naszym fan page’u www.facebook.com/eprdltd

30.12.2014
Podziel się tą stroną: