20 lat!
Tyle czasu już upłynęło, a my wciąż pamiętamy początki EPRD. Lata 90-te, grupka kilku osób próbujących swoich sił jako konsultanci – a warto wiedzieć, że była to zupełnie nowa profesja
w Polsce. Początki, jak zawsze, były bardzo trudne, gdzie wzloty przeplatały się z upadkami, a w tle rozwijała się demokracja i nowe środowisko polityczne.
Kiedy tylko fundusze pomocowe stały się dostępne dla Polski, stały się także naszą specjalnością. Fundusze Europejskie (SAPARD, PHARE), USAID, Know-How Fund, EBRD -były to środki finansowania naszej działalności, głównie z zakresu rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich, kształcenia zawodowego oraz rynku pracy. Działalność w Polsce, dzięki zaangażowaniu naszych partnerów miała już wtedy międzynarodowy charakter.Potem nadszedł czas kiedy także Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Był to również sprawdzian dla EPRD i naszych możliwości konkurowania na rynku wspólnotowym.
Jak się okazało, byliśmy na tę ekspansję dobrze przygotowani-na długo przedtem stworzyliśmy nasz potencjał,
który pozwolił nam zrealizować nasze plany.Teraz firma jest ciągle silnym graczem w Polsce, ale marka EPRD jest również dobrze rozpoznawalna za granicą. Z jednej firmy staliśmy się grupą zrzeszającą kilka organizacji. Zasoby ludzkie, które w 1995 roku stanowiły garstkę pionierów, teraz rozrosły się do prawie 90 pracowników. Pomimo tego, że zarówno firmie i pracownikom przybywa lat, wciąż udaje nam się zachować entuzjazm i pozytywne nastawienie do naszej pracy – i dzięki temu udało nam się osiągnąć sukces.

W lipcu tego roku obchodzimy 20-lecie działalności EPRD w sektorze doradczym. Cieszymy się, że marka EPRD jest dobrze znana i doceniana przez naszych Klientów jako solidny partner dla wymagających projektów. Silni dlatego, że nigdy nie byliśmy naśladowcami, ale tymi, którzy kreują rynek i tworzą standardy.

Zapraszamy do polubienia naszego profilu na Facebook: www.facebook.com/eprdltd

13.01.2015
Podziel się tą stroną: