Prezes EPRD Tadeusz Pęczek Honorowym Konsulem Republiki Finlandii

13 listopada 2014r. w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach odbyła się uroczystość, podczas której Hanna Lehtinen, ambasador Finlandii w Polsce, przekazała na ręce nowo wybranego Konsula Honorowego – Tadeusza Pęczka listy uwierzytelniające i pieczęcie Konsulatu Republiki Finlandii. W uroczystościach wzięli udział posłowie i senatorowie, przedstawiciele administracji rządowej oraz samorządowej, władze uczelni wyższych, ludzie biznesu i organizacji pozarządowych.Utworzenie w Kielcach Konsulatu Honorowego Republiki Finlandii jest efektem 10-letniej współpracy międzyregionalnej województwa świętokrzyskiego z Regionem Centralnej Finlandii, którą w 2003 rokuzainicjował Tadeusz Pęczek. Kontakty te umożliwiły naszemu regionowikorzystanie z bogatego doświadczenia Finlandii, która stanowi wzór donaśladowania w takich dziedzinach jak innowacyjność oraz poziomedukacji, a w szczególności edukacji zawodowej.

Tadeusz Pęczek jako Konsul Honorowy będzie głównie pełnił rolęinformacyjno-doradczą dla obywateli Finlandii i innych obcokrajowcówrezydujących na stałe w Republice Finlandii, a przebywających na tereniewojewództwa świętokrzyskiego. Ważnym obszarem zadań nowego Konsulabędzie również wspieranie relacji handlowych i gospodarczych pomiędzyFinlandią, a Polską.

Konsulat Honorowy Republiki Finlandii mieści się w siedzibie firmy EPRD,
przy ul. Szkolnej 36A w Kielcach.


19.11.2014
Podziel się tą stroną: