Wizyta studyjna z Chorwacji, 17-23 czerwca

W dniach 17-23 czerwca br. delegacja 14 przedstawicieli chorwackich samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz niezależnych ekspertów, w towarzystwie polskiego Kierownika Projektu, odwiedzili Polskę w ramach projektu UE “Wsparcie techniczne i granty dla organizacji pozarządowych w zakresie usług społecznych”, który jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum prowadzone przez EPRD.

Celem wizyty studyjnej do Polski było zapoznanie uczestników z zagadnieniami / mechanizmami / technikami promocji projektów, zaprezentowanie polskiego systemu polityki społecznej oraz pokazanie mechanizmów ustanawiania partnerstw pomiędzy samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi. Szczególna uwaga została zwrócona na konkretne polskie doświadczenia związane ze wdrażaniem projektów EFS.

Uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili cztery miasta: Kraków, Kielce, Sandomierz i Warszawę i wzięli udział w prawie 20 spotkaniach. Plan wizyty zawierał m.in. następujące instytucje i tematy spotkań:

– Wojewódzki Urząd Pracy (działalność Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji)

– Urząd Miasta Krakowa (strategia planowania polityki społecznej)

– Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej (polityka społeczna na poziomie regionalnym)

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (polityka społeczna na poziomie lokalnym, partnerstwa między samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi)

– Stowarzyszenie „U Siemachy” (edukacja i inne usługi dla młodych osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy)

– Stowarzyszenie Integracja i Rozwój (projekt Regionalny Ośrodek EFS, ustanawianie partnerstw między organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i samorządami lokalnymi)

– Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości (program Samorząd i Wspólnoty Lokalne, tworzenie partnerskich mechanizmów zarządzania gminą)

– Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Góry Wysokie” (przykłady inicjatyw lokalnych i projektów grantowych, współpraca z instytucjami publicznymi)

– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (realizacja projektów EFS – polskie doświadczenia)

– Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego (współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi)

– stacja telewizyjna TVN (przeprowadzanie kampanii promocyjnej w zakresie usług społecznych)

Wsparcie logistyczne wizyty studyjnej było zapewnione przez EPRD, której siedzibę uczestnicy odwiedzili w trzecim dniu wizyty (na zdjęciu).

11.07.2007
Podziel się tą stroną: