EPRD wygrywa przetarg w Chorwacji

Z przyjemnością informujemy, iż EPRD, jako partner międzynarodowego konsorcjum, wygrało przetarg w ramach programu CARDS w Chorwacji pt. ”Kształcenie dorosłych”.

Rząd Chorwacji razem z międzynarodowymi organizacjami przeprowadził wiele analiz obecnego stanu systemu edukacyjnego, które rozpoczęły szeroko zakrojoną debatę na temat niezbędnych reform mających na celu dostosowanie Chorwacji do standardów UE. Wiele dokumentów strategicznych, m.in. ”55 Zaleceń Programowych dla Podniesienia Konkurencyjności Chorwacji” opracowane przez Krajową Radę Konkurencyjności (2003), a także ”Strategia rozwoju kształcenia dorosłych” (listopad 2004) opracowana przez różne grupy ekspertów chorwackich, zawierały szerokie omówienie kształcenia ustawicznego oraz znaczenia rozwoju społeczeństwa uczącego się. Ponadto w/w dokumenty uznawały kształcenie dorosłych za najbardziej zaniedbywaną część chorwackiego systemu edukacji.

Niniejszy projekt jest odpowiedzią na palącą potrzebę wzmocnienia systemu kształcenia dorosłych w Chorwacji, co będzie dokonane poprzez: (1) utworzenie baz danych kształcenia dorosłych, (2) rozwój polityki i potencjału personelu instytucji zaangażowanych w kształcenie dorosłych, (3) przegląd istniejących i zaprojektowanie nowych mechanizmów finansowania kształcenia dorosłych, (4) zwiększenie jakości programów szkoleniowych oraz oferty instytucji szkoleniowych, (5) wsparcie dla programu rozwoju podstawowych kwalifikacji dla dorosłych, (6) kampanię na rzecz kształcenia.

Całkowita wartość kontraktu, podpisanego 18 czerwca 2007, wynosi 1.486.490,00 EUR, a okres realizacji projektu to 18 miesięcy.

03.07.2007
Podziel się tą stroną: