Poszukujemy specjalistów z rejonu aglomeracji śląskiej

EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego w Kielcach, w związku z planowanym uczestniczeniem w prowadzeniu nadzoru i zarządzaniu kontraktami realizowanymi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – nawiąże współpracę z projektantami branż:

• kanalizacyjnej;

• wodociągowej;

• elektrycznej;

• drogowej;

zamieszkałymi w rejonie aglomeracji śląskiej, posiadającymi aktualne uprawnienia do kierowania robotami i nadzorowania robót budowlanych. Mile widziane referencje i doświadczenie w zarządzaniu, kierowaniu robotami budowlanymi, a także rozliczaniu inwestycji.

wykaz stanowisk objętych niniejszym ogłoszeniem EPRD: <A HREF=’/files/ogloszenie-EPRD.pdf’ TARGET=_blank class=projects>pobierz</A>

Zainteresowanych prosimy o kontakt: w.dawiec@eprd.pl tel. (041) 345 32 71 w. 23 w terminie do dnia. 02.08.2007 (czwartek)

25.07.2007
Podziel się tą stroną: