EPRD wprowadzi kluczowe kompetencje do sektora edukacji w Czarnogórze

EPRD od wielu lat przyczynia się do poprawy sektora edukacji w krajach bałkańskich. Rozumiejąc wartość edukacji jako podstawowego czynnika rozwoju, dążymy do podnoszenia jej jakości w różnych krajach, w których jesteśmy aktywni.

Dlatego z przyjemnością informujemy, że konsorcjum kierowane przez EPRD będzie wdrażać nowy projekt w tym sektorze „Włączenie kompetencji kluczowych do sektora edukacji w Czarnogórze”. W ciągu najbliższych 2 lat będziemy wspierać Ministerstwo Edukacji i innych Beneficjentów w ich wysiłkach na rzecz poprawy jakości szkolnictwa podstawowego i średniego w Czarnogórze poprzez opracowanie krajowych ram programowych kompetencji kluczowych, w szczególności kompetencji STEM, i dostosowanie ich do Europejskich Zalecenie Rady w sprawie kluczowych kompetencji dla LLL.

Naszym celem będzie poprawa osiągnięć uczniów związanych z kluczowymi kompetencjami w uczeniu się przez całe życie (LLL) i jakości nauczania w szkołach podstawowych i średnich, poprawa systemu zapewniania jakości na wszystkich poziomach oraz rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli i nauczycieli zarówno we wstępnym kształceniu nauczycieli (ITE), jak i ciągłym rozwoju zawodowym (CPD) w odniesieniu do integracji kluczowych kompetencji edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin STEM.

02.09.2019
Podziel się tą stroną: