Trzy nowe badania na zlecenie Komisji Europejskiej

Przez najbliższe miesiące zespół specjalistów Departamentu Badań i Ewaluacji EPRD realizował będzie trzy nowe badania na zlecenie Komisji Europejskiej:

– Badanie dostępności danych na poziomie krajowym w celu opracowania wskaźników służących ocenie skuteczności dyrektyw w sprawie procedur odwoławczych (Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu),
– Badanie mające na celu wsparcie w przygotowaniu oceny obecnego instrumentu UE dotyczącego europejskiego dokumentu podróży w nagłych wypadkach, oraz wsparcie w ocenie wpływu na potencjalną inicjatywę UE w zakresie europejskiego dokumentu podróży w nagłych wypadkach w celu ułatwienia korzystania z prawa do ochrony konsularnej przez niereprezentowanych obywateli UE (Dyrekcja Generalna ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Konsumentów),
– Badanie dotyczące zbierania najnowszych informacji o określonej liczbie substancji w celu analizy skutków zdrowotnych, społeczno-gospodarczych oraz środowiskowych w związku z możliwymi zmianami dyrektywy 2004/37/EC ws. ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażaniem na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów w pracy (Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Integracji Społecznej). Powyższe badania będziemy realizować w ścisłej współpracy z RPA Ltd, wieloletnimi brytyjskimi partnerami EPRD, kontynuując tym samym pasmo pomyślnie przeprowadzonych ewaluacji na terenie całej Unii Europejskiej.

18.08.2017
Podziel się tą stroną: