Ponownie najlepsi!

Informujemy, iż projekt Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o., dla którego studium wykonalności przygotowało EPRD, został zakwalifikowany przez NFOŚIGW na pierwszym miejscu spośród 24 projektów wskazanych do dofinansowania w ramach listy podstawowej. O dofinansowanie ubiegało się 149 Beneficjentów z całego kraju!

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania  2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w POIiŚ 2014-2020,  typ projektów 2.3.1 – projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM.

Lista rankingowa znajduje się pod
linkiem

14.07.2017
Podziel się tą stroną: