Nowy projekt w Albanii

W czerwcu 2014 Albania otrzymała status kraju kandydującego do Unii Europejskiej, a sam proces integracji z UE stał się jednym z największych wyzwań i sprawą priorytetową dla kraju. Mimo, że wyniki ogólnokrajowego badania w sprawie europejskiej perspektywy Albanii z 2014 roku pokazały, że 87% obywateli tego kraju pozytywnie postrzega członkostwo w UE, jego waga powinna być wciąż podkreślana obywatelom na szczeblu możliwie im najbliższym.

Cieszymy się, że jako lider międzynarodowego konsorcjum wdrażającego 18-miesięczny projekt finansowany przez UE  „Bashkitë për në Europë / Municipalities for Europe”, będziemy mieli swój udział w udzieleniu wsparcia dla władz lokalnych w Albanii w zakresie integracji z UE.  Będziemy wzmacniać rolę, jaką władze lokalne powinny odgrywać w procesie integracji europejskiej, a także wspomożemy utworzenie punktów informacyjnych UE w każdej z 61 gmin Albanii, których celem będzie zwiększenie  wiedzy i świadomości obywateli na temat polityki, celów, priorytetów, instytucji, programów i perspektyw unijnych.

29.08.2017
Podziel się tą stroną: