Trwają opracowania Strategii Transferu Wiedzy dla Sieci Badawczej Łukasiewicz

W ostatnich latach polski sektor badawczo-rozwojowy doświadcza znacznych pozytywnych zmian. Stabilny wzrost polskiej gospodarki, wysoki potencjał kadrowy, wzrastająca liczba ośrodków badawczych oraz szereg reform wsparcia podatkowego dla działalności B+R powodują, że Polska jest obiektem zainteresowania  inwestorów zagranicznych.

Duży wkład do rozwoju krajowego ekosystemu badawczo-rozwojowego wnosi Sieć Badawcza Łukasiewicz, największa tego typu sieć w Polsce oraz trzecia w Europie, która od 2019 roku pracuje dla przedsiębiorczości oraz wspiera rozwój polskich firm. Działania Łukasiewicza są przede wszystkim skierowane na przybliżenie nauki do biznesu oraz zwiększenie transferu innowacyjnych technologii do polskiej gospodarki.

Od listopada 2020 roku EPRD wraz z partnerami zagranicznymi działa na rzecz opracowania Strategii Transferu Wiedzy dla Sieci. Celem projektu 1KTS4Lukasiewicz jest usunięcie wąskich gardeł w polskim ekosystemie badań i innowacji za pomocą opracowanych strategii, narzędzi i mechanizmów, które mają  nie tylko wypełnić lukę między nauką a biznesem na poziomie krajowym, ale również poprawić konkurencyjność Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej.

Obecnie zespół jest w trakcie finalizowania raportu opisującego potrzeby i słabe punkty w transferze wiedzy w Instytutach SBŁ oraz wśród innych polskich interesariuszy badań i innowacji, a także przedstawia najlepsze praktyki UE w zakresie strategii transferu wiedzy istotnych dla polskiego kontekstu. Wybrane studia przypadków prezentują działalność siedmiu organizacji o wspólnych cechach instytucjonalnych i organizacyjnych z Siecią: VTT (Finlandia), FRAUNHOFER (Niemcy), TECNALIA (Hiszpania), AIT (Austria), TNO (Holandia), SFI (Irlandia) oraz INESC TEC (Portugalia).

Na tym etapie EPRD przeprowadziło konsultacje z Instytutami Sieci oraz innymi polskimi interesariuszami działającymi w sektorze B+R. Łącznie EPRD skonsultowało się z 25 osobami pracującymi w 19 instytutach SBŁ oraz z 8 przedstawicielami innych organizacji, w tym m.in. Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Nauki i Edukacji, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiego Stowarzyszenia Ośrodków Transferu Technologii.

03.08.2021
Podziel się tą stroną: