Master Plan utworzenia Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej we Włostowie

Departament Inwestycji i Rozwoju EPRD rozpoczął prace nad nowym projektem, którego celem jest opracowanie Master Planu dla przedsięwzięcia dotyczącego utworzenia Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej (ŚCPR) we Włostowie w powiecie opatowskim.

Optymalnym rozwiązaniem dla ŚCPR zakładającym dużą aktywność rynkową, jest model centrum logistycznego typu fresh o partnerskim sposobie współpracy w całym łańcuchu wartości. W ramach wytworzonej infrastruktury prowadzona będzie działalność polegająca na koncentracji, krótkotrwałym przechowywaniu, wstępnym uszlachetnianiu, przepakowywaniu i redystrybucji owoców i warzyw, łącznie ze spedycją i transportem do hurtowni lub sklepów detalicznych. ŚCPR podejmie też prace na rzecz wypracowania akceptowalnych przez wszystkich partnerów biznesowych standardów jakościowych, jak też technik współpracy pozwalającej na silne oddziaływanie rynkowe nie tylko w skali powiatu, ale całego regionu, przy jednoczesnym systematycznym wzroście eksportu tej grupy produktów z regionu swojego działania.

Do chwili obecnej przeprowadzono szereg spotkań z Inwestorem w celu określenia zasięgu oddziaływania i założeń funkcjonowania Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej we Włostowie. Rozpoczęto także badania ankietowe wśród podmiotów, które będą potencjalnie zaangażowane w działanie ŚCPR oraz prowadzone są szczegółowe analizy potencjału produkcji w obszarze oddziaływania.

Projekt będzie realizowany do końca stycznia 2022.

12.08.2021
Podziel się tą stroną: