Rozpoczęto II etap projektu „Gminy dla Europy”

Z przyjemnością informujemy, że 1 lipca 2021 r. rozpoczęto II etap projektu „Gminy dla Europy” finansowanego przez UE. Jest to kontynuacja pierwszego, trzyletniego etapu wdrażanego przez konsorcjum EPRD, który był skoncentrowany na wspieraniu samorządów oraz obywateli Albanii poprzez działania na rzecz budowania potencjału i podnoszenia świadomości w celu ułatwienia procesu integracji Albanii z UE.

Przy wsparciu Delegatury UE w Tiranie udało nam się stworzyć biura UE we wszystkich 61 gminach Albanii, które w 2018 r. zostały zinstytucjonalizowane oraz przekształcone w Struktury Integracji Europejskiej odpowiedzialne za koordynację procesów integracji UE na szczeblu lokalnym – Jednostki Integracji UE.

Na tym etapie zespół projektowy będzie nadal wspierał lokalne władze w Albanii i zwiększał ich wiedzę oraz możliwości zarządzania związane z UE. Jednocześnie świadomość obywateli Albanii w zakresie polityki UE, możliwości finansowania, oraz procesu integracji Albanii z UE będą w dalszym ciągu wzmacnianie poprzez wsparcie sieci Jednostek Integracji UE, tak aby w pełni wykorzystać ich potencjał jako głos społeczności lokalnej w kwestiach związanych z integracją europejską Albanii.

20.07.2021
Podziel się tą stroną: