Ankieta konsultacyjna SRK dla Rolnictwa

Jednym z ważniejszych aspektów tworzenia Sektorowej Ramy dla Rolnictwa jest możliwie szeroka konsultacja Wstępnego projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Rolnictwa w środowisku interesariuszy sektora, czyli m.in. izb rolniczych, branżowych szkół zawodowych, instytutów badawczych, uczelni wyższych oraz praktykujących rolników. Proces ten ma na celu weryfikację dokumentów pod kątem użytej terminologii, przejrzystości zapisów oraz poprawności merytorycznej.

Wstępny projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Rolnictwa składa się z następujących części:

  1. Definicji sektora Rolnictwa
  2. Słownika pojęć
  3. Wyznaczników i kontekstów sektorowych, czyli obszarów działalności składających się na Rolnictwo i powiązanych z nimi grupami kompetencji
  4. Charakterystyk poziomów, czyli zestawu ogólnych stwierdzeń charakteryzujących wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wymagane dla kwalifikacji w sektorze Rolnictwa

Aby poznać Państwa opinię udostępniamy Ankietę konsultacyjną wraz z Załącznikiem zawierającym wszystkie materiały merytoryczne. Przed wypełnieniem Ankiety bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z nim. Zachęcamy również do zapoznania się z dwoma broszurami przybliżającymi tematykę Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz Sektorowych Ram Kwalifikacji.

Proces konsultacji potrwa do 12 lipca br.

Ankieta konsultacyjna znajduje się pod poniższym linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ9k5aNyR3ZO7jcBbdvHCfZut4I1CiYpSrTdgb4xbU3EFWRw/viewform?usp=sf_link

Istnieje również możliwość wypełnienia Ankiety konsultacyjnej w wersji word (formularz w załączeniu).
Przy wyborze tej formy bardzo prosimy wypełniony formularz przesłać wiadomością e-mail na adres: weryfikacja@eprd.pl

W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności bardzo prosimy o kontakt:
Magdalena Słocińska – magda.slocinska@mabea.pl, 504 382 929
Damian Kuznowicz – d.kuznowicz@eprd.pl, 600 435 424

1_Ankieta konsultacyjna.docx
2_Załącznik do Ankiety_Wstępny projekt SRK ROL.pdf
3_Zintegrowany System Kwalifikacji.pdf
4_Sektorowe Ramy Kwalifikacji.pdf
 

31.05.2019
Podziel się tą stroną: