Początek konsultacji SRK dla Rolnictwa

Po kilku miesiącach prac Zespołu Projektowego oraz ekspertów branżowych zakończono pracę nad opracowaniem Wstępnego projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Rolnictwa. Jednocześnie rozpoczęto etap konsultacji wypracowanego materiału z interesariuszami sektora. Pierwszym podjętym działaniem było przeprowadzenie dwóch seminariów konsultacyjnych z przedstawicielami sektora rolniczego: 15 maja w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego oddział w Poświętnem oraz 21 maja w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

W spotkaniach wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, izb rolniczych, branżowych szkół zawodowych, instytutów badawczych oraz praktykujący rolnicy. Uczestnicy zostali wprowadzeni w zagadnienia związane z Zintegrowanym System Kwalifikacji oraz ideą Ram Sektorowych. Potem rozpoczęła się praca warsztatowa nad opracowanym Wstępnym projektem SRK dla Rolnictwa. Dokument ten stanowiący pierwszą wersję finalnego produktu składa się z następujących części: definicji sektora Rolnictwa, obszarów działalności składających się na Rolnictwo i powiązanych z nimi grupami kompetencji (tzw. wyznaczników i kontekstów sektorowych) oraz zestawem ogólnych stwierdzeń charakteryzujących wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wymagane dla kwalifikacji w sektorze Rolnictwa (tzw. charakterystyki poziomów).  Uczestnicy seminariów po analizie zapisów mogli zgłaszać swoje uwagi odnośnie ich adekwatności, jasności czy użytej terminologii. Obydwa seminaria dostarczyły bardzo cennego materiału, który został skrupulatnie zebrany i będzie wzięty pod uwagę podczas tworzenia finalnego projektu SRK dla Rolnictwa.

Seminaria konsultacyjne to jedynie początek procesu weryfikacji opracowanego Wstępnego projektu Sektorowej Ramy dla Rolnictwa. Na dniach cała dokumentacja wraz z formularzem ankiety zostanie opublikowana w formie elektronicznej, aby każdy zainteresowany mógł się z nią zapoznać i zgłosić swoje uwagi.

 

29.05.2019
Podziel się tą stroną: