Nagroda dla Projektu: Roadmap Facility!

Projekt Roadmap Facility  został wyróżniony w konkursie Dobra Administracja 2019 Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. EPRD przyczynia się do rozwoju koncepcji map drogowych dla społeczeństwa obywatelskiego na całym świecie już od początku 2014 r. – początkowo poprzez kontrakty ramowe, a obecnie poprzez 5-letni projekt Roadmap Facility.

Krajowe mapy drogowe (Roadmaps) opracowywane przez Delegatury UE, mają na celu aktywizację oraz zapewnienie zorganizowanego dialogu i współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w celu poprawy wpływu, przewidywalności i widoczności działań UE oraz stworzenia odpowiednich warunków sprzyjających ich działalności. Dzięki naszemu profesjonalnemu zespołowi ekspertów byliśmy w stanie zapewnić Delegaturom niezbędną pomoc w tym procesie.

Dlatego z radością informujemy, że wysiłki na rzecz budowania potencjału i wzmocnienia organizacji społeczeństwa obywatelskiego zostały zauważone, a Projekt Roadmap Facility otrzymał wyróżnienie w konkursie Dobra Administracja 2019 Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w kategorii Doskonałość Dzięki Współpracy. Projekt został wyróżniony za opracowanie 107 krajowych map drogowych dla społeczeństwa obywatelskiego – strategii angażowania społeczeństwa obywatelskiego – w początkowym okresie realizacji projektu wynoszącym 3 lata.

Jest to dla nas wielkie osiągnięcie i zaszczyt, ale też wynik wielu lat skutecznej i konsekwentnej współpracy całego Konsorcjum, naszych ekspertów, Komisji Europejskiej i Delegatur na całym świecie.

Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy częścią tak ważnej i potrzebnej inicjatywy. Będziemy kontynuować nasze wysiłki na rzecz wspierania społeczeństwa obywatelskiego w ramach tego Projektu, który został przedłużony do grudnia 2020 roku.

Więcej informacji na stronie internetowej:

https://www.ombudsman.europa.eu/fr/event-document/en/115700

 

 

01.07.2019
Podziel się tą stroną: