SRK dla Rolnictwa w Polsce

Z przyjemnością informujemy, że EPRD podpisało umowę z Instytutem Badań Edukacyjnych której przedmiotem jest opracowanie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Rolnictwa w Polsce.

SRK to rozwiązania systemowe porządkujące kwalifikacje i zapewniające jakość każdej branży gospodarki, od sportu po przemysł wydobywczy. Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Rolnictwa zostanie opracowana przez ekspertów  posiadających specjalistyczną wiedzę głównie na temat funkcjonujących w sektorze rolnictwa podmiotów, oraz występujących pomiędzy nimi relacji, a także kompetencji wymaganych wobec prowadzących gospodarstwa rolne czy pracowników rolnictwa.  Dodatkowo, eksperci muszą posiadać również wiedzę z zakresu tworzenia kwalifikacji, programów kształcenia i szkolenia na potrzeby branży rolnictwa w kraju i za granicą.

Projekt SRK jest  zgodny z założeniami Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. ZSK jest odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. Jak wskazują doświadczenia innych krajów europejskich, dzięki wprowadzeniu systemu opartego na ramie kwalifikacji wzrośnie liczba osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem kwalifikacji, co wpłynie nie tylko na sytuację zawodową ludzi, lecz także na ich poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy.

28.01.2019
Podziel się tą stroną: