Projekt DEAR przedłużony do 2021!

Z przyjemnością informujemy, że nasz projekt „Zespół wsparcia edukacji i podnoszenia świadomości na temat rozwoju (DEAR)”, realizowany od początku 2015 r., został przedłużony o kolejne dwa lata do stycznia 2021 r.

Zgodnie z raportem Eurobarometr z 2018 r. „Obywatele UE i współpraca na rzecz rozwoju” prawie 9 na 10 respondentów uważa, że ważne jest, aby pomagać ludziom w krajach rozwijających się, a wskaźnik ten pozostaje stabilny od 2015 r. Ponadto trzy czwarte respondentów w każdym z państw członkowskich UE myśli podobnie.

W tym kontekście unijny Program „Edukacja i podnoszenie świadomości na temat rozwoju (DEAR)” zwiększa wiedzę, umiejętności i zaangażowanie obywateli europejskich na rzecz rozwoju oraz kwestii, które na to wpływają. Program DEAR zajmuje się między innymi globalnymi problemami (np. zmiany klimatyczne) i podnosi świadomość w zakresie bieżących problemów (np. migracja) celem wspierania fundamentalnych wartości UE.

W ciągu najbliższych dwóch lat w ramach projektu DEAR będziemy wspierać Komisję Europejską w realizacji Programu DEAR wdrażanego przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego i władze lokalne w Europie.

13.02.2019
Podziel się tą stroną: