Spotkanie Komitetu Sterującego projektu wsparcia kształcenia zawodowego i technicznego (projekt PAFTP) na Komorach

30 października odbyło się już trzecie spotkanie Komitetu Sterującego projektu wsparcia kształcenia zawodowego i technicznego (projekt PAFTP) na Komorach, w którym uczestniczyła delegacja EPRD pod przewodnictwem Wiceprezesa Zarządu – Zbigniewa Włoska.

EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego  realizuje  projekt wsparcia technicznego od lutego 2014 roku, w tym czasie udało się już wiele osiągnąć. Na szczególną uwagę zasługuje stworzenie strategii szkolnictwa zawodowego oraz zainicjowanie i ożywienie partnerstwa pomiędzy Ministerstwem Edukacji, Ministerstwem Pracy, Zatrudnienia, Szkolnictwa Zawodowego i Przedsiębiorczości Kobiet, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego. Doprowadziło to do opublikowania w lipcu tego roku prawa dotyczącego szkolnictwa zawodowego i technicznego, jego organizacji i finansowania.

W ramach zarządzanego Devie-Programme, zostaną między innymi wyremontowane i doposażone placówki  kształcenia zawodowego, udzielone zostaną dotacje na rozwój kształcenia technicznego i zawodowego, zostanie  przeprowadzona kampania informacyjna, zostaną podniesione kompetencje kadry zarządzającej i personelu w resortach odpowiedzialnych za szkolnictwo zawodowe w kraju

Od 7 do 9 listopada 2014 w Domu Pracy w Moroni odbyły się Targi Pracy i Młodzieży, których sponsorem było EPRD. Celem tego spotkania było między innymi uwrażliwienie władz, pracodawców, pracowników, młodzieży, społeczeństwa obywatelskiego na znaczenie młodzieży i zatrudnienia jej oraz na wpływ promowania przedsiębiorczości.

Targi Pracy i Młodzieży

18.11.2014
Podziel się tą stroną: