Kongres Środowisk Kultury „Człowiek – Zjawiska – Przestrzeń”

W Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym w Podzamczu koło Chęcin dziś (22.10.2014r.) rozpoczęły się dwudniowe obrady Kongresu Środowisk Kultury „Człowiek – Zjawisko – Przestrzeń”. To inicjatywa, której celem będzie spotkanie osób tworzących, upowszechniających i chroniących kulturę w regionie świętokrzyskim podczas którego podkreślona zosatnie wartość aktywności w kulturze dla postaw społecznych i kompetencji kreatywnych oraz znaczenie sektora kultury dla gospodarki regionu.
Kongres będzie efektem prac osób z całego województwa świętokrzyskiego na rzecz regionalnej kultury, a także okazją do refleksji, dyskusji oraz kreowania nowych idei i poszukiwania skutecznych rozwiązań w sektorze środowisk twórczych. Jednym z Partnerów wydarzenia jest EPRD. Więcej szczegółów znajduje się na temat Kongresu znajduje się na stronie: www.enkolpion.org

22.10.2014
Podziel się tą stroną: